Friday, August 26, 2011

Replacing Lost or Stolen Documents


ทำอย่างไรถ้าพบว่าเอกสารสำคัญหาย  ก่อนอื่นคุณต้องแจ้งความไว้เป็นหลักฐาน จากนั้นติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอทำเอกสารฉบับใหม่

I-20, DS-2019
F-1 or J-1 ที่เป็นนักเรียน: ติดต่อทางโรงเรียนเพื่อขอ I-20 หรือ DS-2019
   
H-1B Approval Notice (I-797)
H-1B:  นายจ้างจะต้องเป็นคนดำเนินการให้คุณ แต่คุณจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมในการออกเอกสารใหม่

บัตรอนุญาตทำงาน (EAD Card for F-1 Students on OPT)
ถ้า บัตรหายคุณต้องยื่นฟอร์ม I-765 ต่ออิมมิเกรชั่นเพื่อขอบัตรใหม่ เสียค่าธรรมเนียมเหมือนทำใหม่นะคะ  แต่ถ้าเป็นหนแรกและคุณไม่เคยได้รับบัตรเลย ให้ติดต่ออิมมิเกรชั่นก่อน เพราะเป็นไปได้ว่าอาจหายระหว่างทาง หรือในเมล์ กรณีนี้ทางอิมมิเกรชั่นจะออกเอกสารให้คุณใหม่

Passport
ทันที ที่แน่ใจว่าพาสปอร์ตหาย คุณต้องแจ้งความ หลังจากนั้นให้รีบติดต่อสถานกงสุลไทยที่ใกล้ที่สุดเพื่อขอทำพาสปอร์ตใหม่  คุณต้องมี ID ของไทยสองอย่าง เช่น บัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน หรือใบขับขี่

Visa
ถ้า พาสปอร์ตหาย วีซ่าที่อยู่ในนั้นก็จะมีปัญหาด้วย คุณต้องรีบติดต่อสถานกงสุลอเมริกันในประเทศไทย พร้อมกับบันทึกแจ้งความเพื่อแจ้งหาย ทางกงสุลจะได้ยกเลิกหมายเลขวีซ่าของคุณเพื่อป้องกันคนที่ขโมยเอาไปใช้ในทาง มิชอบ    คุณยังอยู่ในอเมริกาได้ถูกกฏหมายตราบใดที่คุณมี I-20, DS-2019 ที่เป็นปัจจุบัน เมื่อคุณทำพาสปอร์ตใหม่แล้ว หากคุณกลับเมืองไทย คุณจะต้องไปยื่นเรื่องขอวีซ่าใหม่  เงื่อนไขนี้เหมือนกันไม่ว่าคุณจะถือวีซ่านักเรียน หรือวีซ่าทำงาน

Social Security Card
การ ขอบัตรโซเชี่ยลใหม่อาจจะยากสักหน่อย เพราะคุณต้องมีหลักฐานยืนยันว่าคุณได้รับอนุมัติให้ทำงานได้อย่างถูกต้องตาม กฏหมาย  ถ้าคุณถือวีซ่าทำงานก็ไม่ยุ่งยากเท่าไหร่หากวีซ่ายังไม่หมด แต่ถ้าคุณถือวีซ่านักเรียนหรือวีซ่าประเภทอื่นที่เคยมีบัตรโซเชียลมาก่อน แต่คุณไม่ได้ทำงาน on campus อีกแล้ว กรณีนี้คุณจะไม่สามารถขอบัตรใหม่ได้

I-94 Card
ถ้า I-94 หาย คุณต้องยื่น  Form I-102 เพื่อขอ I-94 ฉบับใหม่ ขั้นตอนนี้ใช้เวลาค่อนข้างนาน ดังนั้นควรรีบทำทันทีเพราะจะได้ไม่มีปัญหาหากคุณเกิดอยากเดินทางออกนอก ประเทศ  (ถ้าคุณมีสำเนา I-94 เก็บไว้ คุณไม่ต้องทำใหม่ก็ได้ ยื่นสำเนาให้เจ้าหน้าที่สายการบินตอนขาออกก็ใช้ได้ ยกเว้นถ้าคุณจะทำเรื่องขอเปลี่ยนสถานะ คุณต้องใช้ I-94 ตัวจริงค่ะ)

ข้อแนะนำ:
คุณ ควรทำสำเนาเอกสารทุกอย่างที่ว่ามาข้างต้นนี้ เก็บไว้ในที่ปลอดภัยเผื่อกรณ๊ฉุกเฉิน นอกจากนี้ ควรสแกนเป็น PDF ไฟล์ ส่งเป็นอีเมล์ถึงตัวคุณเอง  วิธีนี้สะดวกตรงที่หากคุณกำลังเดินทาง ไม่สามารถกลับไปเอาสำเนาได้  คุณสามารถปริ้นท์ออกมาได้ทันที  และถ้าหากคุณมีสำเนาเอกสารเดิม เวลาทำเรื่องเอกสารใหม่จะทำให้ง่ายเข้าค่ะ 


อนุเคราะห์ข้อมูลโดย http://www.lawanwadee.com
 

No comments:

Post a Comment