Saturday, February 1, 2020

การเสียภาษีเงินได้ในกรณีที่รับ 1099-Misc

การเสียภาษีเงินได้ในกรณีที่รับ 1099-Misc

ฟอร์ม 1099-Misc เป็นเอกสารกำกับภาษีสำหรับคนที่ทำงานเป็น independent contractor ไม่ใช่ employee

นายจ้างส่วนมากมักพยายามเลี่ยงการออก W-2 ให้ลูกจ้าง แต่ให้ 1099-Misc แทน ทั้งๆ ลูกจ้างนั้นมีสถานะเป็น employee  ไม่ใช่ independent contractor ทั้งนี้ก็เพื่อเลี่ยงการจ่ายสวัสดิการต่างๆ ให้กับลูกจ้าง อาทิ ประกันสุขภาพ และเงินเกษียณ

การเสียภาษีของ independent contractor ทำได้โดยการรายงานรายรับทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นเช็ค เงินสด เงินโอนเข้าบัญชี ฯลฯ  ข้อดีของการเป็น independent contractor คือคุณสามารถหักค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับธุรกิจได้  จากนั้นจึงนำส่วนต่างไปคำนวณฐานภาษี

สิ่งที่คุณต้องเตรียมไปให้คนทำภาษีของคุณคือ งบดุลของปีนั้นๆ ถ้าคุณไม่ได้ทำเอง ก็สามารถจ้างทำได้ มีค่าใช้จ่ายเพิ่มต่างหาก เฉลี่ยที่ประมาณ 35-50/ชม

เนื่องจาก 1099-Misc ไม่มีการหัก ณ ที่จ่ายภาษีเงินได้ ดังนั้นแทบทุกคนต้องจ่ายภาษีตอนยื่นแบบ หากมีภาษีที่ต้องจ่ายเกินหนึ่งพัน ปีต่อไปคุณจะต้องจ่าย estimate tax เพื่อเลี่ยงการโดนปรับ underpayment penalty

การจ่าย estimate tax คือการเสียภาษีล่วงหน้าเป็น 4 ไตรมาศ โดยคำนวณจากฐานรายได้เดิม พอถึงสิ้นปีเมื่อยื่นแบบ หากจ่าย estimate tax เกินกว่าภาษีที่ต้องเสียจริง ก็จะได้เงินคืน หากจ่ายไว้ไม่พอ ก็เสียเพิ่มอีกนิดหน่อย แต่จะไม่เสียค่าปรับ

สนใจบริการทำภาษี ติดต่อได้ที่ 626-247-4107 หรืออีเมล์  us.tax515@gmail.com


x

Thursday, January 16, 2020

การขอ ITIN


การขอ ITIN 

ทำได้ในกรณีต่อไปนี้คือ
1. คุณมีคู่สมรสที่ถือวีซ่าทำงาน หรือมีใบเขียว และคุณอยู่ในระหว่างยื่นเรื่องขอวีซ่าถาวร  หรือ
2. คุณเป็นบุคคลต่างด้าวที่มีรายได้ในอเมริกา เกิน $600.00/ปี คำว่ารายได้ในที่นี้ หมายถึง รายได้ทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นการจ้างงาน ได้จากการพนันในบ่อน ถูกล็อตโต ซื้อขายหุ้นในตลาดหุ้น ค้าขายออนไลน์ผ่านเว็บในอเมริกา เช่น อเมซอน หรือ อีเบย์  หรือลงทุนในกิจการอื่นๆ

สำหรับ ข้อ 2 
ถ้าคุณมีรายได้จากการลงทุน หรือค้าขายในระยะยาว คุณสามารถขอ ITIN ได้ ถึงแม้ตัวเองจะไม่เคยเดินทางไปอเมริกาเลย

แต่ถ้าคุณมีรายได้จากแหล่งอื่น ตัวคุณต้องอยู่ในอเมริกาอย่างน้อย 183 วัน ในรอบปีภาษีนั้นๆ เช่น จะยื่นแบบของปี 2019  (กำหนดยื่นคือ มกราคม-เมษายน 2020) ตัวผู้ยื่นจะต้องอยู่ในอเมริกา ในปี 2019 มากกว่า 183 วัน

เอกสารที่ต้องใช้ในการขอ ITIN
*สำเนาพาสปอร์ตหน้าแรก
*สำเนาพาสปอร์ตหน้าวีซ่า
*สำเนาพาสปอร์ตหน้าประทับตราขาเข้า
*ที่อยู่ในประเทศไทย
*ที่อยู่ในอเมริกา
*เบอร์โทร และอีเมล์

การขอ ITIN ใช้เวลาประมาณ 6-8 สัปดาห์ และต้องส่งพาสปอร์ตตัวจริงไปพร้อมกับเอกสาร ดังนั้น ถ้าคุณมีแผนเดินทาง อย่าเพิ่งขอ หรืออีกทีหนึ่งก็คือ ทำเรื่องขอให้เรียบร้อยก่อน ได้พาสปอร์ตคืนมาแล้วค่อยเตรียมแผนเดินทาง จะได้ไม่ฉุกละหุก

หากมีข้อสงสัย เขียนมาถามได้ที่ us.tax515@gmail.comSunday, January 12, 2020

California Family and Medical Leave Act (FMLA)

Employees in California have their rights to paid family leave covered by the federal Family and Medical Leave Act (FMLA) and the California Family Rights Act (CFRA).

Under the FMLA/CFRA an eligible employee can take up to 12 workweeks of job-protected leave with benefits during a rolling 12-month period in specific circumstances.

Circumstances covered by FMLA/CFRA:


  • The birth of a child
  • The adoption or foster care placement of child
  • To care for an immediate family member with a serious health condition
  • For the employee's own serious health condition
  • To care for an injured or ill service member (up to 26 weeks' leave, under FMLA only)

Employees are eligible for FMLA/CFRA leave if they have:

  • Been employed for a total of at least 12 months on the date that the leave is to begin
  • Has physically worked for at least 1,250 hours during the previous 12 months (paid time off does not count)

The Family and Medical Leave Act and California Family Rights Act run concurrently. Employers covered by FMLA and CFRA are private employers with 50 or more employees.

Employees who take leave under FMLA/CFRA are entitled to return to their same position of employment or an equivalent position with equivalent benefits. Those employees who believe their rights under the FMLA/CFRA have been violated may be able to file a lawsuit against their employer.

Family Temporary Disability Insurance

California's Family Temporary Disability Insurance (FTDI) is available to workers who pay into the state's disability insurance system. It allows workers to receive up to six weeks of partial pay each year for time off to care for a seriously ill family member or to bond with a new child (either through birth, adoption or foster care). Workers who take FDTI leave are eligible for up to 55 percent of their wages up to a maximum amount of $728 per week. Participation in this program does not guarantee a job at the end of the leave.