Thursday, June 30, 2011

Keep Your W-4 Up-To-Date

W-4 คือตัวแปรสำคัญที่จะทำให้คุณได้รับเงินภาษีคืนมากหรือน้อย  แต่หลายๆ คนไม่รู้ว่าเงื่อนไขคืออะไร และสามารถเอื้อประโยชน์ให้เราๆ ได้มากน้อยแค่ไหน

ฟอร์ม W-4 สำหรับปี 2010 ดูที่นี่นะคะ  http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/fw4.pdf

คนส่วนมากที่ไม่เข้าใจระบบการคำนวณภาษีอย่างแท้จริง ก็มักจะทำยังไงก็ได้ที่จะให้เสียภาษีน้อยที่สุด คือหัก ณ ที่จ่ายน้อยและยังได้เงินคืนอีกยิ่งดี  แต่ข้อเท็จจริงคือ การหัก ณ ที่จ่ายน้อยกว่าความเป็นจริงนั้น  คุณเองเสียประโยชน์จาก tax credit หลายๆ รายการที่ควรจะได้เต็มเม็ดเต็มหน่วย

tax credit บางรายการเช่น หักลดหย่อนสำหรับคนที่มีลูกที่ยังเป็นผู้เยาว์  หรือยังเรียนหนังสืออยู่ หรือค่าเดย์แคร์/พี่เลี้ยงเด็ก  ในกรณีที่ทั้งพ่อและแม่ทำงานนอกบ้านทั้งคู่ ฯลฯ ในกรณีอย่างนี้ IRS ให้สิทธิในการหักลดภาษีโดยให้เป็น tax credit ซึ่งคุณสามารถนำจำนวน tax credit ไปหักลบจากยอดรวมของภาษีที่คุณต้องเสียในแต่ละปี  ดังนั้นคุณจะได้เงินส่วนนี้คืนมาเป็นจำนวนหลายร้อยเหรียญ หรือนับพันเหรียญถ้าคุณมีลูกมากกว่าหนึ่ง หรือต้องอุปการะหลานหรือบุตรบุญธรรมเป็นต้น  

แต่เนื่องจาก tax credit เหล่านี้ เป็น non-refundable คือถ้าคุณทำหัก ณ ที่จ่ายไว้มากกว่าจำนวน tax credit   คุณจะได้รับ tax credit  เต็มจำนวน  แต่ถ้าหากคุณหัก ณ ที่จ่ายไว้น้อยกว่าจำนวน tax credit  คุณจะได้แต่จำนวนส่วนต่างที่คุณหักไว้เท่านั้น  ยกตัวอย่างเช่น

สมมติ ถ้าคุณคำนวณออกมาแล้วว่าจำนวนภาษีที่ต้องเสียจริงๆ คือ  $780  และคุณได้ tax credit โดยคำนวณจากรายได้สองคนรวมกันแล้วเท่ากับ  $2,000  คุณจะได้สิทธินี้แค่ $780 แทนที่จะเป็น $2,000 ฉนั้นเงิน refund ของคุณจะน้อยกว่ากรณีที่คุณทำหัก ณ ที่จ่ายเอาไว้ตามความเป็นจริง  

ดังนั้นทางที่ดีคือ update W-4 ของคุณให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ  เช่น คุณแต่งงาน หย่า แยกกันอยู่ มีลูกที่อยู่ในความดูแลของคุณมากกว่าหกเดือนต่อปี  นอกจากนั้นหลักฐานต่างๆ เช่น ตกงาน และรับเงิน unemployment  หรือป่วยต้องเข้าโรงพยาบาล  ซื้อรถใหม่  หรือซื้อบ้านใหม่  หรือรีไฟแนนซ์ ฯลฯ  และอย่าทิ้งหรือทำลายหลักฐานใดๆ เรื่องเงินๆ ทองๆ เก็บเอาไว้ให้ดีค่ะ 


No comments:

Post a Comment