Wednesday, October 5, 2011

Tax Deductible Expenses


รายการที่สามารถนำมาหักเป็นค่าใช้จ่ายในการคำนวณภาษีเงินได้

1. ค่าเดินทางไปรับการรักษาพยาบาล เช่น ค่าทางด่วน  ค่าที่จอดรถ  ค่าน้ำมันถ้าคุณขับรถไปเอง ค่าห้องแล็บและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เบิกจากประกันไม่ได้

2. medical aids ที่หมอสั่ง เช่น ไม้เท้า วอล์คเกอร์ เก้าอี้เข็น  รองเท้าสำหรับคนที่กระดูกเบี้ยวผิดรูป ฯลฯ

3. เครื่องช่วยฟัง  แว่นสายตา  คอนแทคเลนส์

4. ค่าใช้จ่ายในการเข้าโปรแกรมสุขภาพ เช่น โปรแกรมเลิกเหล้า เลิกบุหรี่ สารเสพติด ที่ไม่สามารถเบิกจากประกันของคุณได้

5. ค่าเล่าเรียนสำหรับส่วนที่ต้องเรียนเพื่อพัฒนาให้ทันยุคกับงานประจำที่ทำ อยู่  หากนายจ้างไม่ส่งไปเทรนงาน คุณต้องขวนขวายเรียนเอง ส่วนนี้นำมาหักลดหย่อนได้ค่ะ

6. วารสารและสิ่งตีพิมพ์ที่เกี่ยวกับงาน เช่น ถ้าคุณเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน หรือเป็นโบรคเกอร์หุ้น คุณบอกรับหนังสือพิมพ์ Wall Street Journal หรือคุณทำงานด้าน Healthcare ละคุณบอกรับวารสารทางการแพทย์ อย่างนี้คุณนำมาหักได้  

7. ถ้าคุณเป็นนักลงทุน และคุณเก็บเอกสารทั้งหมดไว้ในตู้นิรภัยที่แบงค์ ค่าเช่าตู้นิรภัยสามารถนำมาหักลดหย่อนได้

8. ถ้าคุณทำงานที่ต้องมีเครื่องแต่งกายเฉพาะ และไม่ใช่เสื้อผ้าที่สามารถใส่ออกมาเดินที่ถนนได้ เช่น คุณแสดงโชว์แบบปลุกใจเสือป่า หากนายจ้างไม่จัดหาหรือจ่ายส่วนนี้ให้ คุณสามารถนำมาหักลดหย่อนได้

9. ค่าสมาชิกสหภาพแรงงาน

10. ค่าใช้จ่ายในการหางาน นับตั้งแต่การพิมพ์ ส่งจดหมาย โทรศัพท์ ฯลฯ (ต้องทำรายการมานะคะ ว่าเมื่อไหร่บ้าง)

11. ถ้าคุณทำธุรกิจ ค่าของขวัญที่ให้สมนาคุณลูกค้า สามารถนำมาหักลดหย่อนได้ $25 ต่อราย

12. ค่าบริการโทรศัพท์มือถือที่ใช้ในงานตามจริง

13. ถ้าคุณเป็น Self-employed คือทำธุรกิจส่วนตัว ครึ่งหนึ่งของ self-employment tax นำมาหักลดหย่อนได้

14. Self-employed health insurance premiums และ long-term care insurance premiums โดยต้องไม่เกินเกณฑ์ต่อปี  

15. ค่าจ้างผู้ให้บริการทำภาษี  ค่าปรึกษา สามารถนำมาหักลดหย่อนได้

16. ค่าจ้างแม่บ้านหรือพี่เลี้ยงเด็ก ในช่วงที่คุณทำงาน สามารถนำมาหักลดหย่อนได้

17. ค่าปรับในกรณีที่คุณถอนเงิน 401 หรือเงินฝากประจำใดๆ ก่อนกำหนด

18. ภาษีเงินได้ส่วนของรัฐที่ค้างชำระจากปีกลาย และเพิ่งมาชำระเมื่อปีที่ผ่านมา

19. ค่าน้ำมันรถในกรณีที่ใช้รถส่วนตัวในงานการกุศล และไม่ได้รับค่าตอบแทน

20. เงินที่เสียไปกับการพนัน

21. ถ้าคุณหางานโดยใช้เอเย่นต์ และต้องจ่ายค่าคอมมิชชั่นเพื่อให้ได้งาน สามารถนำมาหักลดหย่อนได้

22. ถ้าคุณใช้บ้านเป็นที่ทำงานด้วย (มีเงื่อนไขและวิธีการคำนวณ และต้องได้ตามข้อกำหนดเรื่องสถานที่และการจัดสรรพื้นที่ใช้สอย)

23. เงินหรือสิ่งของที่บริจาคให้องค์กรการกุศล

24. ถ้าคุณเป็นอาสาสมัครของ National Guard และต้องค้างคืนในกิจกรรมนั้น ค่าเดินทางสามารถนำมาหักลดหย่อนได้

25. หุ้น หรือ securities ที่ราคาตกจนไม่เหลือ แต่ต้องตรงตามข้อกำหนดอื่น เช่น บริษัทนั้นเลิกกิจการหรือล้มละลายไปแล้ว ฯลฯ


No comments:

Post a Comment