Tuesday, February 7, 2012

Some Tax-Law Changes for 2012

ตั้งแต่ 1 มกราคม 2012 มีการเปลี่ยนแปลงกฏหมายภาษี ซึ่งโดยมากก็จะเป็นการปรับช่วงขั้น การเปลี่ยนแปลงกฏหมายภาษีนี้ใช้เฉพาะกับปี 2012 ฉนั้นถ้าคุณค้างจ่ายภาษีของปี 2011 หรือย้อนหลังไป ก็จะต้องดูข้อกำหนดเฉพาะของปีนั้นๆ ค่ะ    

ตัวอย่าง :

Federal income tax-bracket ของปี 2012 ปรับช่วงตามสถานะ คือ คู่สมรสยื่นร่วมกัน ที่มีรายได้ระหว่างช่วง 15%-25%  ปรับจากของเดิม $69,000 เป็น $70,700

The standard deduction หรือการหักลดหย่อนตัวเองและคู่สมรส บุตร ฯลฯ สำหรับคนโสด จากเดิมหักลดหย่อนตัวเอง $5,800  ปีนี้เพิ่มเป็น $5,950  คู่สมรสจากเดิม $11,600 เปลี่ยนเป็น $11,900  นอกจากนั้นก็ยังมีการปรับในส่วนของผู้สูงอายุ (65+)  หรือตาบอด หรือทั้งสองอย่าง  

สำหรับบุตร หรือผู้อยู่ในความอุปการะ เช่น พ่อแม่ จากเดิม $3,700 ปรับเป็น $3,800

Earned income tax credit สำหรับผู้มีรายได้น้อย หรือระดับกลาง จากเดิม $5,751 ปรับเป็น $5,891 โดยกำหนดรายได้ขั้นต่ำของครอบครัวที่ qualified จากเดิม $49,078 ปรับเป็น $50,270

สำหรับผู้มีรายได้ที่มาจากนอกประเทศ จำนวนที่ได้รับการยกเว้น เพิ่มจาก $92,900 เป็น $95,100

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  IRS Revenue Procedure 2011-52 at
www.irs.gov

หรืออยากปรึกษา Tax Professional คนไทย ติดต่อได้ที่นี่ค่ะ
ustax515@gmail.com

No comments:

Post a Comment